Gospodarka niskoemisyjna : Gmina Mirosławiec

Formularz dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców obiektów użyteczności publicznej

Szanowni Państwo,
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec" dokumentu, którego realizacja przyczyni się do jak najefektywniejszego gospodarowania środowiskiem na terenie Państwa Gminy.
Informacje zawarte w ankiecie wykorzystane zostaną wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec. Ankiety nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych danych.
Więcej informacji na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirosławiec można uzyskać na stronie: miroslawiec.e-niskaemisja.pl
1. :
2. Informacje ogólne
3. Sposób ogrzewania
4. Prace termomodernizacyjne:
5. Czy budynek jest podłączony do odnawialnych źródeł energii?
Do produkcji energii? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii elektrycznej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj
Do produkcji ciepła? Tak Nie
Moc Roczna produkcja
energii cieplnej
Rodzaj
Nie wszystkie pola mają poprawne wartości! Dodaj